Kusto Home

Tập đoàn Kusto là quỹ đầu tư quốc tế đa ngành có trụ sở chính tại Singapore, hoạt động trên nhiều lĩnh vực khác nhau đã hiện diện tại Việt Nam, Trung Quốc, Thái Lan, Ấn Độ, Nga, Kazakh-stan, Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ, Georgia, và Canada.

Được biết đến với các chiến lược dài hạn nhằm tạo ra các giá trị bền vững, cách tiếp cận của Kusto Group luôn là hoạch định kế hoạch chu đáo và đề xuất giải pháp tối ưu dựa trên mục tiêu đề ra, nhằm đảm bảo mỗi dự án đều đạt hiệu quả cao nhất.