Bán Đất Biệt Thự Nam Ban Hill – Đất Đô Thị – Giá Chỉ 5 triệu/m2

  • Mô tả

  • Bản đồ

🆘𝗚𝗜𝗔́ 𝗙𝟬 𝗖𝗛𝗢 𝗡𝗛𝗔̀ Đ𝗔̂̀𝗨 𝗧𝗨̛ 𝗖𝗛𝗜̉ 𝟱 𝗧𝗥𝗜𝗘̣̂𝗨/𝗠𝟮

𝙳𝚒𝚎̣̂𝚗 𝚝𝚒́𝚌𝚑 đ𝚊 𝚍𝚊̣𝚗𝚐 𝚝𝚞̛̀ 𝟻𝟼0𝚖𝟸𝟷.𝟹𝟽𝟿𝚖𝟸. 𝙲𝚘́ 𝚜𝚊̆̃𝚗 𝟸𝟹0𝚖𝟸𝟽𝟿𝟼𝚖𝟸 đ𝚊̂́𝚝 𝚘̛̉ đ𝚘̂ 𝚝𝚑𝚒̣ (𝙾𝙳𝚃)

𝚂𝚘̂̉ 𝚜𝚊̆̃𝚗 𝚌𝚘̂𝚗𝚐 𝚌𝚑𝚞̛́𝚗𝚐 𝚗𝚐𝚊𝚢

𝚇𝚊̂𝚢 𝚍𝚞̛̣𝚗𝚐 𝚝𝚞̛̣ 𝚍𝚘

💥 Đ𝗮̣̆𝘁 𝗯𝗶𝗲̣̂𝘁 𝗖𝗛𝗜𝗘̂́𝗧 𝗞𝗛𝗔̂́𝗨 𝟰% 𝗰𝗵𝗼 𝗸𝗵𝗮́𝗰𝗵 𝘁𝗵𝗮𝗻𝗵 𝘁𝗼𝗮́𝗻 𝗻𝗵𝗮𝗻𝗵💥

𝐕𝐢̣ 𝐓𝐫𝐢́ 𝐓𝐡𝐮𝐚̣̂𝐧 𝐓𝐢𝐞̣̂𝐧:  𝐆𝐚̂̀𝐧 𝐂𝐡𝐨̛̣ 𝐓𝐡𝐚̆𝐧𝐠 𝐋𝐨𝐧𝐠𝐍𝐚𝐦 𝐁𝐚𝐧

𝟷 𝚙𝚑𝚞́𝚝 đ𝚎̂́𝚗 𝙳𝚃𝟽𝟸𝟻

𝟸 𝚙𝚑𝚞́𝚝 đ𝚎̂́𝚗 𝚝𝚛𝚞̛𝚘̛̀𝚗𝚐 𝚃𝚒𝚎̂̉𝚞 𝚑𝚘̣𝚌, 𝚃𝙷𝙲𝚂𝚃𝚞̛̀𝙻𝚒𝚎̂𝚖

𝟺 𝚙𝚑𝚞́𝚝 đ𝚎̂́𝚗 𝚌𝚑𝚘̛̣ 𝚃𝚑𝚊̆𝚗𝚐 𝙻𝚘𝚗𝚐, 𝚗𝚐𝚊̂𝚗 𝚑𝚊̀𝚗𝚐, 𝚔𝚑𝚊́𝚌𝚑 𝚜𝚊̣𝚗, 𝚂𝚃Đ𝙼𝚇, 𝚃𝙶𝙳Đ, 𝚂𝚃𝙱𝙷𝚇

𝟹0 𝚙𝚑𝚞́𝚝 đ𝚎̂́𝚗 𝚌𝚑𝚘̛̣ Đ𝚎̂𝚖 Đ𝚊̀ 𝙻𝚊̣𝚝 𝚟𝚊̀ 𝚜𝚊̂𝚗 𝚋𝚊𝚢 𝙻𝚒𝚎̂𝚗 𝙺𝚑𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐

𝙶𝚒𝚊́ đ𝚊̣̆𝚌 𝚋𝚒𝚎̣̂𝚝 𝚞̛𝚞 đ𝚊̃𝚒, 𝚌𝚊𝚖 𝚔𝚎̂́𝚝 𝚛𝚎̉ 𝚑𝚘̛𝚗 𝚐𝚒𝚊́ 𝚝𝚑𝚒̣ 𝚝𝚛𝚞̛𝚘̛̀𝚗𝚐 𝚌𝚑𝚘 𝚕𝚊̂̀𝚗 𝚖𝚘̛̉ 𝚋𝚊́𝚗 𝙶𝚒𝚊𝚒 Đ𝚘𝚊̣𝚗 𝙸

___________________________

☎️ 𝙿𝙺𝙳: 0𝟿𝟺𝟸 𝟹𝟾𝟹 𝟽𝟿𝟽 𝙲𝚊𝚕𝚕/ 𝚉𝚊𝚕𝚘

🏘 𝙿𝙷𝙰́𝚃 𝚃𝚁𝙸𝙴̂̉𝙽 𝙱𝙾̛̉𝙸 – Đ𝙸̣𝙰 𝙾̂́𝙲 𝟸𝟺𝟽

📍Đ𝚒̣𝚊 𝚌𝚑𝚒̉: 𝟹𝟾𝟹 Đ. 𝙽𝚐𝚞𝚢𝚎̂̃𝚗 𝙳𝚞𝚢 𝚃𝚛𝚒𝚗𝚑, 𝙿 𝙱𝚒̀𝚗𝚑 𝚃𝚛𝚞̛𝚗𝚐 𝚃𝚊̂𝚢, 𝚃𝚙 𝚃𝚑𝚞̉ Đ𝚞̛́𝚌, 𝚃𝚙 𝙷𝙲𝙼

Địa chỉ: Từ Liêm - Thị Trấn Nam Ban, H Lâm Hà, T Lâm Đồng

Thuộc dự án: Nam Ban Hill

Pháp lý: Sổ hồng

Năm XD: 2023

5 Triệu

Diện tích: 500 m2

Ngày đăng: 7-02-2023

Liên hệ: Hồng Sinh

Số ĐT: 0942 383 797

Email: [email protected]

Địa chỉ: 383 Nguyễn Duy Trinh, P. Bình Trưng Tây, Tp.Thủ Đức, Tp.HCM